April LMS Assignments

April LMS Assignments:

Construction Wireman: CW PDF

Electrical Year 1: Electrical Year 1 PDF

Electrical Year 2: Electrical Year 2 PDF

Electrical Year 3: Electrical Year 3 PDF

Electrical Year 4: Electrical Year 4 PDF

Telecom Year 1: Telecomm Year 1 PDF

Telecom Year 2: Telecomm Year 2 PDF

Telecom Year 3: Telecomm Year 3 PDF

Telecom Year 4: Telecomm Year 4 PDF